Враца

   Враца е най-големият град в Северозападна България с население към 2013 г. - 57 771 души. Административен и стопански център на едноименните община Враца и област Враца. Намира се на около 112 км северно от София, 40 км югоизточно от Монтана.

Герб и девиз на Враца 

   Гербът на Враца е създаден през 1967 год. Негов автор е художника Любен Орозов, който печели национален конкурс. Графичното изображение на герба символизира специфичния орографски индивид, от който носи името си града - природният феномен - прохода Вратцата. Двете отвесни скали са изобразени с два топографски триъгълника, между които се вие пътят на прохода. Възходящата и дадена в перспектива линия на пътя символизира подема на града все нагоре и напред. Гербът е увенчан със зидова корона, означаваща, че градът е бил крепост от най-древни времена. Цялото изображение е върху старобългарски (варяшки) щит, леко стилизиран, за да се запази стиловото единство. 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

Единен европейски номер за спешни повиквания 112
Регионална инспекция по околната среда и водите- РИОСВ, Враца +359 92 62 92 11
Автогара Враца  +359 92 62 25 58
ЖП гара Враца   +359 92 62 44 15; +359 884 405 742
ЖП гара Мездра +359 910 91 33 33; +359 884 405 718
Такси Враца +359 92 666 666; +359 92 666 999
©2015-2024 Vratsa Guide.